BHORER TARA Lyrics – Katmundu – Anupam Roy

Bhorer Tara Lyrics

Jani na kon ghumer seshe
Tumi amar dike takao
Ami du-chokh buje bhabi
Ek nimeshe ondhokar [x2]

Ami keno notun tarar gaan gaichi abar
Ami keno bhorer tarar gaan gaichi abar
Ami keno natun tarar gaan gaichi abar
Aami keno vorer tarar gaan gaichi abar

= MUSIC =

Tar agey bolo tumi
Tomar ronge chube amay
Bhetor theke deke niye
Tomar shure getho amay bedho amay

Ami keno notun tarar gaan gaichi abar
Ami keno bhorer tarar gaan gaichi abar [x2]

= MUSIC =

Ekhon theke ferar pothe
notun naame deko amay
Onek-rokom mukher bhire
Chena utshobe khujo amay bujho amay

Ami keno notun tarar gaan gaichi abar
Ami keno bhorer tarar gaan gaichi abar [x2]

Jani na kon ghumer seshe
Tumi amar dike takao
Aami du-chokh buje vabi
Ek nimeshe ondhokaar

Ami keno notun tarar gaan gaichi abar
Ami keno bhorer tarar gaan gaichi abar [x2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *