Tag: Bojhena Shey Bojhena

Bojhena Se Bojhena Song Lyrics

Bojhena Se Bojhena Song Lyrics

Bojhena Se Bojhena Lyrics Boro icche korche daakte Tar gondhey mekhe thakte Keno sondhey sondhey naamle se palay Take aatke rakhar chesta aro bariye dicche teshta Ami dariye dekchi seshta janlaay Bojhena se bojhena, Bojhena se bojhe na Bojhena Shey Bojhena, Bojhena She Bojhena Bojhena, bojhena, bojhena Paaye shpno shopno logney Tar onno onno daaknam […]