Tag: Rudranil Ghosh

HARIYE JAWAR GAAN ( হারিয়ে যাওয়ার গান ) BANGLA LYRICS – Anupam Roy | Uma ( 2018 ) | BENGALI SONG 2018

HARIYE JAWAR GAAN ( হারিয়ে যাওয়ার গান ) BANGLA LYRICS – Anupam Roy | Uma ( 2018 ) | BENGALI SONG 2018

                                             HARIYE JAWAR GAAN LYRICS   KIvabe Koto Ki Purey Chhai, Kokhon Ke Jane Rastar Morey Har Nari Biday Baser Sari, Buker Vetor Vari , Pathorer Choya Tuku Pai… Keno Dili Upohare Rin? Amar Ja Ache Ta To Shunno Shunno Khali, Chinta Khamkheyali, Shorochito Dhulobali, Makha Kichu Ogochalo Din… Aj Tobe Thak Thak, Onuvuti Pishey […]

HARIYE JAWAR GAAN ( হারিয়ে যাওয়ার গান ) BANGLA LYRICS – Anupam Roy | Uma ( 2018 ) | BENGALI SONG 2018

HARIYE JAWAR GAAN ( হারিয়ে যাওয়ার গান ) BANGLA LYRICS – Anupam Roy | Uma ( 2018 ) | BENGALI SONG 2018

                                             HARIYE JAWAR GAAN LYRICS   KIvabe Koto Ki Purey Chhai, Kokhon Ke Jane Rastar Morey Har Nari Biday Baser Sari, Buker Vetor Vari , Pathorer Choya Tuku Pai… Keno Dili Upohare Rin? Amar Ja Ache Ta To Shunno Shunno Khali, Chinta Khamkheyali, Shorochito Dhulobali, Makha Kichu Ogochalo Din… Aj Tobe Thak Thak, Onuvuti Pishey […]