Udhal Ho Lyrics in English & Hindi – Malaal 2019

English Lyrics

Aar as kay kartay
Dolyat boltay
Hai dil mai kya kya shuru
Gupchup dekhe aakho mai zake
Hai dil mai kya kya shuru

Muze bata jara
Keheta kya dil
Tere ishq ka rang
Ag bai bai bai bai
Udhal udhal udhal ho

Fu bai fu fugadi fu
Kaknchi aame gumane piu

Samjhe kya chori
Tu hai seena jori
Tu karti kyu aare karti kyu
Baate fituri o dil ki tijori
Khulli yu aare khulli yu
Gadi ko manke tu
Signal dikha de jara

Muze bata jara
Keheta kya dil
Tere ishq ka rang
Ag bai bai bai bai
Udhal udhal udhal ho

Aar as kay kartay
Dolyat boltay

Dono jiya pe taale lagao
Mohar khushi ki sada chdhao
Umar ho lambi duvaa sajao
Or saath aao khushi manao

Dono ka hoga Kalyn
Do dil honge ek jaan
hai jindagi ka farman
Ishq mila hai vardaan

Muze bata jara
Keheta kya dil
Tere ishq ka rang
Ag bai bai bai bai
Udhal udhal udhal ho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Udhal Ho Lyrics in English & Hindi – Malaal 2019

English Lyrics

Aar as kay kartay
Dolyat boltay
Hai dil mai kya kya shuru
Gupchup dekhe aakho mai zake
Hai dil mai kya kya shuru

Muze bata jara
Keheta kya dil
Tere ishq ka rang
Ag bai bai bai bai
Udhal udhal udhal ho

Fu bai fu fugadi fu
Kaknchi aame gumane piu

Samjhe kya chori
Tu hai seena jori
Tu karti kyu aare karti kyu
Baate fituri o dil ki tijori
Khulli yu aare khulli yu
Gadi ko manke tu
Signal dikha de jara

Muze bata jara
Keheta kya dil
Tere ishq ka rang
Ag bai bai bai bai
Udhal udhal udhal ho

Aar as kay kartay
Dolyat boltay

Dono jiya pe taale lagao
Mohar khushi ki sada chdhao
Umar ho lambi duvaa sajao
Or saath aao khushi manao

Dono ka hoga Kalyn
Do dil honge ek jaan
hai jindagi ka farman
Ishq mila hai vardaan

Muze bata jara
Keheta kya dil
Tere ishq ka rang
Ag bai bai bai bai
Udhal udhal udhal ho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *